Ankieta monitorująca wdrożenie Strategii sukcesji

1. Nazwa firmy *
Adres e-mail *
2. Jak wysoko zaawansowany jest proces wdrożenia Strategii Sukcesji w Firmie?
1 6
nisko
wysoko
Uwagi

3. Na jakim poziomie jest wdrożenie Strategii Sukcesji w perspektywie:

a) Organizacyjnej:
1 6
nisko
wysoko
Uwagi
b) Prawnej:
1 6
nisko
wysoko
Uwagi
c) Finansowej:
1 6
nisko
wysoko
Uwagi
d) Psychologicznej:
1 6
nisko
wysoko
Uwagi

4. Jak wysoko ocenia Pan/Pani aktualne zaangażowanie Nestora w proces Sukcesji w Firmie?
1 6
nisko
wysoko
Uwagi
5. Jak wysoko ocenia Pan/Pani aktualne zaangażowanie Sukcesora w proces Sukcesji w Firmie?
1 6
nisko
wysoko
Uwagi
6. Czy są działania w procesie sukcesji, których realizacja sprawia Państwu trudność? Jeśli tak, to jakie?
7. W jakim stopniu dotrzymywany jest harmonogram działań zaplanowanych w Strategii Sukcesji?
1 6
nisko
wysoko
Uwagi
8. Czy była potrzeba podjęcia działań nieprzewidzianych w Strategii Sukcesji? Jeśli tak, to jakich?
Zgoda na przetwarzanie danych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego z siedzibą przy ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, adres e-mail: oditk@oditk.pl, danych osobowych zawartych w formularzu powyżej w celu i zakresie niezbędnym do udziału w ww. projekcie. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

*- wszystkie pola wymagane

Wyślij