Sukcesja w firmach rodzinnych - jak z sukcesem przekazać firmę następcom.

Opis projektu - pytania:

...

Przeprowadź „Sukcesję z sukcesem”

 

36% firm w Polsce to firmy rodzinne

TYLKO 9% z nich wdraża sprawdzone na świecie mechanizmy ładu rodzinnego lub ma plany sukcesji

Dołącz do firm rodzinnych, które ze spokojem patrzą w przyszłość

 

Projekt „Sukcesja z sukcesem” skierowany jest firm rodzinnych z sektora MŚP.
Nasze działanie polega na przygotowaniu dla każdej firmy indywidualnego planu sukcesji,
w oparciu o badania przedsiębiorstwa. Program jest w 90% dofinansowany ze środków funduszy unijnych.

Korzyści z udziału - co zyskasz?

 • przekonasz się na jakim poziomie rentowności jest Twoja Firma na tle rynku krajowego i europejskiego
 • dowiesz się jak zabezpieczyć Twój majątek i dobrać odpowiednie rozwiązania finansowe
 • otrzymasz przygotowany plan awaryjny, z procedurami na wypadek wystąpienia wypadków losowych
 • zdecydujesz o podziale udziałowym i finansowym nestorów.
 • dokonamy analizy ogólnej Twojej Firmy (finanse, rynek, procesy, zasoby ludzkie)
 • zweryfikujemy wizje, misje i bieżącą strategię Twojej Firmy
 • wykonamy wspólnie przegląd głównych procesów biznesowych
 • pokażemy, jak pogodzić tradycję z młodą wizją rozwoju i zbudować relacje biznesowe przy zachowaniu więzi rodzinnych
 • zdiagnozujemy bariery psychologiczne stojące na drodze do efektywnej sukcesji
 • pomożemy działać w wymiarze wielopokoleniowym, dostosowując Firmę do zmian według najnowszych rozwiązań prawnych. Z zarządu do rady nadzorczej – to możliwe dzięki sukcesji. Możesz mieć wpływ na decyzję Twojej firmy, bez konieczności angażowania się we wszystkie jej drobne sprawy.
 • zagwarantujemy dostęp do porad eksperta specjalizującego się w zagadnieniach związanych z sukcesją
 • zabezpieczymy od strony prawnej funkcjonowanie i rozwój firmy w razie nieprzewidywanych i nagłych zdarzeń losowych
 • pomożemy zabezpieczyć majątek prywatny rodziny przy problemach finansowych
 • pokażemy ułatwienia organizacyjno-prawne i korzyści z optymalizacji podatkowej

Program realizuje zespół ekspertów finansowych, prawnych, organizacyjnych i doświadczeni psycholodzy biznesu. Nad wszystkim czuwa PARP czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt jest realizowany w ramach działania 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Proces

Step 1
1. Analiza wstępna
Step 2
2. Doradztwo strategiczne
Step 3
3. Doradztwo wdrożeniowe
 • Cel analizy wstępnej: przeanalizowanie sytuacji w firmie i określenie rodzaju doradztwa koniecznego do przeprowadzenia sukcesji
 • Przebieg analizy wstępnej: doradztwo w siedzibie przedsiębiorstwa, wywiady, ankiety, analiza danych, dobór uczestników analizy z uwzględnieniem płci i niepełnosprawności
 • Czas trwania: 8 godzin, po 2 godziny w obszarze: organizacja, prawo, finanse, psychologia
 • Produkt końcowy: raport z analizy i decyzja przedsiębiorstwa dot. udziału w dalszej części projektu, potwierdzenie realizacji doradztwa.
 • Cel doradztwa strategicznego: opracowanie strategii sukcesji, przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia
 • Przebieg doradztwa strategicznego: doradztwo w siedzibie przedsiębiorstwa, zakres merytoryczny zgodny z zaleceniami z analizy wstępnej np. sukcesja jako element planowania strategicznego, prawne aspekty sukcesji, w tym sprawy spadkowe, sukcesja jako szansa wykorzystania majątku firmy rodzinnej, komunikacja dotycząca sukcesji, analiza branży, w której działa firma, w tym pod kątem zapotrzebowania na kompetencje, profesjonalizacja relacji rodzinnych, które są często trudnym i konfliktogennym obszarem, mechanizmy ładu biznesu i rodziny np. Konstytucją firmy rodzinnej, Rada rodziny, Zjazdy rodzinne
 • Czas trwania:  147 godzin doradztwa, planowany podział: obszar organizacyjny – 60 godzin, obszar finansowy – 30 godzin, obszar prawny – 20 godzin, obszar psychologiczny – 37 godzin. Zakres będzie dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa.
 • Produkt końcowy: strategia sukcesji i ustalony termin spotkania inicjującego wdrażanie strategii, potwierdzenie realizacji doradztwa.
 • Cel: rozpoczęcie wdrażania sukcesji
 • Przebieg wdrożenia procesu sukcesji: spotkanie inicjujące wdrażanie procesu sukcesji (komunikacja strategii – podpisanej przez zarząd, sukcesora, nestora; obecne wszystkie osoby ważne dla wdrożenia procesu; potwierdzenie przez ww. osoby, że rozumieją i akceptują swoją rolę w procesie); doradztwo w trakcie pierwszych 3 miesięcy wdrażania strategii.
 • Czas trwania: 7 godzin doradztwa, planowany podział: Obszar organizacyjny – 3 godziny, Obszar prawny – 1 godzina, Obszar finansowy – 1 godzina, Obszar psychologiczny – 2 godziny. Zakres będzie dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa.
 • Produkt końcowy: protokół ze spotkania inicjującego wdrażanie strategii, potwierdzenie realizacji doradztwa.

Eksperci


Krzysztof Lasota - Ekspert świadczący kompleksowe doradztwo w zakresie sukcesji. W ostatnich 10 latach doradzał w budowie strategii i programów sukcesyjnych dla ponad 80 firm z sektora MŚP w Polsce. Od 3 lat ekspert ds. rozwoju firm sektora MŚP w projektach dofinansowanych przez PARP.


Magdalena Krelińska - Ekspert świadczący kompleksowe doradztwo  w zakresie sukcesji. Doradca z zakresu restrukturyzacji i optymalizacji małych i średnich firm. Prowadziła projekty związane z budowaniem strategii sukcesji w firmach rodzinnych i określała dla nich najlepsze kierunki rozwoju.


Dariusz Zbytniewski - Ekspert z zakresu doradztwa biznesowego i strategicznego z 25 letnią praktyką. Pracował w wiodących światowych firmach consultingowych EY, Capgemini. Zrealizował ponad 180 projektów doradztwa biznesowego i strategicznego, w tym z zakresu strategii sukcesji.


Karolina Gorczyca – Barszczewska - Adwokat z dodatkowym wykształceniem ekonomicznym, ceniona przez klientów za skuteczność i szybkość działania. W ramach prowadzonej przez siebie w Krakowie kancelarii adwokackiej – KGB Adwokaci – wspiera przedsiębiorców we wszelkich dziedzinach prawa ściśle związanych z sukcesją i biznesem takich jak prawo umów, prawo handlowe, własność intelektualna i prawo pracy.


Małgorzata Machniewicz - Psycholog organizacji. Posiada wielotorowe doświadczenie w szeroko rozumianym doradztwie personalnym dla biznesu – od rekrutacji po szkolenia, zarządzanie projektami, badanie nastrojów, budowanie systemów kompetencji i ocen okresowych, szkolenia i coaching.


Renata Muszyńska - Ekspert w dziedzinie zarządzania strategicznego i zarządzania finansami. Od lat współpracuje z firmami rodzinnymi skutecznie przeprowadzając firmy przez zmiany związane z procesami sukcesyjnymi i restrukturyzacją. Opracowuje i wdraża strategie przedsiębiorstw, optymalizuje procesy i procedury, doskonali zasady polityki personalnej i kultury organizacyjnej.


Piotr Grzechowiak - Radca prawny w obszarze zagadnień związanych z prawem gospodarczym, Prezes Zarządu ODiTK. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i doradztwa m.in. z zakresu sukcesji w firmach rodzinnych.


Katarzyna Królak - Trener biznesu/ Konsultant. Od siedmiu lat z sukcesami doradza zarówno korporacjom, firmom rodzinnym jak i startup’om. Certyfikowany Coach ICF. Ekspert świadczący kompleksowe doradztwo  w zakresie sukcesji.


Magdalena Falkowska - adwokat; specjalizuje się w sprawach gospodarczych; pomaga przedsiębiorcom, w tym firmom rodzinnym w różnych aspektach ich działalności; o prawie mówi językiem biznesu nie ustaw; w projekcie zajmuje się sprawami prawnymi związanymi z sukcesją, dzięki swojemu doświadczeniu dostrzega całokształt dzielności przedsiębiorstwa i dostosowuje proponowane rozwiązania do potrzeb danej firmy.

Zgłoś się do projektu!

Monitorowanie wdrożenia Strategii sukcesji

Jeśli Twoja firma skorzystała już ze wsparcia w ramach projektu „Sukcesja z sukcesem”
wypełnij ankietę on-line dotyczącą stanu wdrożenia strategii sukcesji po 3 i 12 miesiącach od zakończenia wsparcia