Formularz zgłoszeniowy
Dostęp do wiedzy kluczem do zwiększenia Dostępności
EDYCJA I

Zakończone 0%
1 Przedsiębiorstwo 2 Dane uczestników
1. Nazwa Przedsiębiorstwa *
2. NIP *
3. Województwo, na terenie którego firma ma siedzibę zgodnie z dokumentem rejestrowym *
4. Powiat *
5. Gmina *
6. Miejscowość *
7. Ulica *
8. Numer budynku *
9. Numer lokalu *
10. Kod pocztowy *
11. Osoba reprezentująca przedsiębiorstwo *
12. Telefon osoby do kontaktu *
13. E-mail osoby do kontaktu *
14. Wielkość przedsiębiorstwa *jeśli masz wątpliwości dotyczące wielkości przedsiębiorstwa skorzystaj z pomocy np. kwalifikatora MŚP dostępnego na stronie http://kwalifikator.een.org.pl/
15. Specyfika działalności przedsiębiorstwa*
Działalność przedsiębiorstwa jest związana z produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
Działalność przedsiębiorstwa jest związana z projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
16. Zakres działania przedsiębiorstwa *
17. Oświadczenie *

Oświadczam, że przedsiębiorstwo, które reprezentuję jest zainteresowane planowaniem strategii rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne

ZAKRES WSPARCIA

 

Szkolenie i doradztwo z zakresu technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań

1. Na terenie którego województwa chcesz wziąć udział w szkoleniu z technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań *
2. Jeśli masz sprecyzowane potrzeby szkoleniowe, podziel się nimi z nami – dołożymy wszelkich starań, by zostały uwzględnione w programie szkolenia
Wstecz Następne