Formularz zgłoszeniowy - Dostęp do wiedzy kluczem do zwiększenia Dostępności

Zakończone 0%
1 Przedsiębiorstwo 2 Dane uczestników
1. Nazwa Przedsiębiorstwa*
2. NIP*
3. Województwo, na terenie którego firma ma siedzibę zgodnie z dokumentem rejestrowym*
4. Powiat*
5. Gmina*
6. Miejscowość*
7. Ulica*
8. Numer budynku*
9. Numer lokalu*
10. Kod pocztowy*
11. Osoba reprezentująca przedsiębiorstwo*
12. Telefon osoby do kontaktu*
13. E-mail osoby do kontaktu*
14. Wielkość przedsiębiorstwa*jeśli masz wątpliwości dotyczące wielkości przedsiębiorstwa skorzystaj z pomocy np. kwalifikatora MŚP dostępnego na stronie http://kwalifikator.een.org.pl/
15. Specyfika działalności przedsiębiorstwa*
Działalność przedsiębiorstwa jest związana z produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
Działalność przedsiębiorstwa jest związana z projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
16. Zakres działania przedsiębiorstwa*
17. Oświadczenie*

Oświadczam, że przedsiębiorstwo, które reprezentuję jest zainteresowane planowaniem strategii rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne

ZAKRES WSPARCIA

 

Szkolenie i doradztwo z zakresu technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań

1. Na terenie którego województwa chcesz wziąć udział w szkoleniu z technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań*
2. Jeśli masz sprecyzowane potrzeby szkoleniowe, podziel się nimi z nami – dołożymy wszelkich starań, by zostały uwzględnione w programie szkolenia
Wstecz Następne