Formularz zgłoszeniowy
Dostęp do wiedzy kluczem do zwiększenia Dostępności
EDYCJA II

Zanim przystąpisz do uzupełniania formularza, pobierz i uzupełnij danymi uczestników plik XLSX (Excel), który będzie wymagany w dalszej części formularza >>

 

Uwaga!

Jeżeli reprezentujesz MMŚP - możesz zgłosić maksymalnie 8 uczestników.

Jeżeli reprezentujesz duże przedsiębiorstwo - możesz zgłosić maksymalnie 12 uczestników.

1. Nazwa Przedsiębiorstwa *
2. NIP *
3. Województwo, na terenie którego firma ma siedzibę zgodnie z dokumentem rejestrowym *
4. Powiat *
5. Gmina *
6. Miejscowość *
7. Ulica *
8. Numer budynku *
9. Numer lokalu *
10. Kod pocztowy *
11. Osoba reprezentująca przedsiębiorstwo, która podpisze umowę udziału w projekcie *
12. Telefon osoby reprezentującej przedsiębiorstwo *
13. E-mail osoby reprezentującej przedsiębiorstwo *
14. Typ przedsiębiorstwa *
15. Działalność przedsiębiorstwa jest związana z produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
15. Działalność przedsiębiorstwa jest związana z projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
16. Oświadczenie *

Oświadczam, że przedsiębiorstwo, które reprezentuję jest zainteresowane planowaniem strategii rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne

17. Wielkość przedsiębiorstwa *jeśli masz wątpliwości dotyczące wielkości przedsiębiorstwa skorzystaj z pomocy np. kwalifikatora MŚP dostępnego na stronie http://kwalifikator.een.org.pl/
Pobierz i uzupełnij danymi uczestników plik XLSX (Excel) >>

 

Uwaga!

Jeżeli reprezentujesz MMŚP - możesz zgłosić maksymalnie 8 uczestników.

Jeżeli reprezentujesz duże przedsiębiorstwo - możesz zgłosić maksymalnie 12 uczestników.

18. Prześlij uzupełniony dokument XLSX, który pobrałeś powyżej. *
Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
19. Jeśli masz sprecyzowane potrzeby merytoryczne względem szkoleń lub doradztwa to podziel się nimi z nami – dołożymy wszelkich starań, by zostały uwzględnione w programie
20. Skąd się dowiedziałam/em o projekcie:
Zgoda na przetwarzanie danych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego z siedzibą przy ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, adres e-mail: oditk@oditk.pl, danych osobowych zawartych w formularzu powyżej w celu i zakresie niezbędnym do udziału w ww. projekcie. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

Wyślij