Projekty zakończone sukcesem w ostatnich 2 latach

Cel projektu:

 • Przygotowanie, poprzez realizację szkoleń i doradztwa, 300 MŚP z woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego do profesjonalnego ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

  Planowane efekty:

  • Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których przedstawiciele nabyli wiedzę w zakresie zamówień publicznych – 270
  • Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci wsparciem w zakresie zamówień publicznych – 300
  • Liczba uczestników objętych wsparciem szkoleniowym w ramach projektu – 300
  • Liczba uczestników, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyli 45 rok życia – 31
  • Liczba osobodni szkoleniowych w ramach projektu – 984
  • Liczba godzin doradczych zrealizowanych w ramach projektu – 6900

   Wartość projektu:

   • 3 344 372,50 PLN

    Dofinansowanie z EFS:

    • 3 009 935,25 PLN

     Harmonogram projektu:

     • Do 12.2019 – Rekrutacja
     • 2018-10.2019 –Szkolenia ogólne z ubiegania się o zamówienia publiczne
     • 2018-10.2019 – Szkolenia praktyczne w formie warsztatu
     • 2018-10.2019 – Szkolenie z e-zamówień
     • 2018-05.2020 – Doradztwo z ubiegania się o zamówienia publiczne

      Projekt jest skierowany również dla osób niepełnosprawnych.

      Cel projektu:

      • Przygotowanie, poprzez realizację szkoleń i doradztwa, 170 MŚP z woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego do profesjonalnego ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

       Planowane efekty:

       • Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których przedstawiciele nabyli wiedzę w zakresie zamówień publicznych – 153
       • Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci wsparciem w zakresie zamówień publicznych – 170
       • Średnia liczba osobodni szkoleniowych przypadających na jednego uczestnika – 4
       • Średnia liczba godzin doradztwa poszkoleniowego przypadająca na uczestników szkoleń rekrutujących się z jednej firmy – 8
       • Średnia liczba godzin doradczych przypadających na przedsiębiorcę korzystającego z punktu konsultacyjno-doradczego – 20
       • Liczba uczestników, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyli 45 rok życia – 34
       • Liczba osobodni szkoleniowych realizowanych w ramach projektu – 1360
       • Liczba godzin doradztwa poszkoleniowego zrealizowanych w ramach projektu – 1360
       • Liczba godzin doradczych zrealizowanych w ramach punktu konsultacyjno-doradczego – 1700

        Wartość projektu:

        • 1 775 251,20 PLN

         Dofinansowanie z EFS:

         • 1 597 726,08 PLN

          Harmonogram projektu:

          • 07.2016-02.2017 – Identyfikacja i rekrutacja
          • 09.2016-08.2017 – Szkolenia z ubiegania się o zamówienia publiczne
          • 10.2016-10.2017 – Indywidualne doradztwo poszkoleniowe
          • 10.2016-03.2018 – Doradztwo z ubiegania się o zamówienia publiczne

           Projekt jest skierowany również dla osób niepełnosprawnych.

           Lider projektu:

           • PZP Lewiatan

            Cel projektu:

            • Wprowadzenie zarządzania strategicznego w 166 pomorskich MŚP, poprzez opracowanie analizy potrzeb przedsiębiorstw i przygotowanie na jej podstawie Planów Rozwojowych.

             Planowane efekty:

             • Liczba MMŚP objętych wsparciem przez partnerów społecznych – 166
             • Liczba MMŚP, które przy wsparciu partnerów społecznych opracowały analizę potrzeb rozwojowych swojej firmy – 166
             • Liczba organizacji partnerów społecznych, w których wzrosła liczba członków – 2
             • Liczba doradców zatrudnionych w organizacjach partnerów społecznych – 4
             • Liczba strategii rozwoju opracowanych dla MMŚP przez partnerów społecznych – 96
             • Liczba zagregowanych informacji o potrzebach rozwojowych przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w projekcie – 2
             • Liczba ogólnych analiz dostępności usług w RUR/poza RUR – 2
             • Liczba raportów o podjętych działaniach upowszechniających i wdrożeniowych – 1

              Wartość projektu:

              • 1 909 070,40 zł

               Dofinansowanie z EFS:

               • 1 718 163,36 zł

                Harmonogram projektu:

                • 09-10.2016 – Identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia
                • 10.2016-03.2017 Rekrutacja uczestników projektu
                • 11.2016-03.2018 Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, przygotowanie na ich podstawie propozycji Planów Rozwojowych oraz monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia
                • 11.2016-05.2018 Analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MŚP w regionie i podejmowanie działań interwencyjnych
                • 11.2016-05.2018 – Upowszechnianie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach i barierach rozwojowych, wykraczających poza RUR i działania wdrożeniowo-interwencyjne

                 Więcej na stronie www.pzplewiatan.pl

                 Lider projektu:

                 • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku

                  Cel projektu:

                  • Wprowadzenie zarządzania strategicznego w 198 pomorskich MŚP poprzez opracowanie analizy potrzeb przedsiębiorstw i przygotowanie na jej podstawie Planów Rozwojowych.

                   Planowane efekty:

                   • Liczba MMŚP objętych wsparciem przez partnerów społecznych – 198
                   • Liczba MMŚP, które przy wsparciu partnerów społecznych opracowały analizę potrzeb rozwojowych swojej firmy – 178
                   • Liczba organizacji partnerów społecznych, w których wzrosła liczba członków – 3
                   • Liczba doradców zatrudnionych w organizacjach partnerów społecznych – 8
                   • Liczba strategii rozwoju opracowanych dla MMŚP przez partnerów społecznych – 106
                   • Liczba zagregowanych informacji o potrzebach rozwojowych przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w projekcie – 2
                   • Liczba ogólnych analiz dostępności usług w RUR/poza RUR – 2
                   • Liczba raportów o podjętych działaniach upowszechniających i wdrożeniowych – 1

                    Wartość projektu:

                    • 1 871 281,20 zł

                     Dofinansowanie z EFS:

                     • 1 684 153,08 zł

                      Harmonogram projektu:

                      • 09-10.2016  -Identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia
                      • 10.2016-03.2017 – Rekrutacja uczestników projektu
                      • 11.2016-03.2018 – Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, przygotowanie na ich podstawie propozycji Planów Rozwojowych oraz monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia
                      • 11.2016-05.2018 – Analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MMŚP w regionie i podejmowanie działań interwencyjnych
                      • 11.2016-05.2018 – Upowszechnianie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach i barierach rozwojowych, wykraczających poza RUR i działania wdrożeniowo-interwencyjne

                       Więcej na stronie www.rzemioslo.slupsk.pl/projekty/

                       Projekt jest skierowany również dla osób niepełnosprawnych.

                       Lider projektu:

                       • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku

                        Cel projektu:

                        • Wprowadzenie do 174 zachodniopomorskich MŚP zarządzania strategicznego jako podstawy planowania działań rozwojowych firmy.

                         Planowane efekty:

                         • Liczba MMŚP objętych wsparciem przez partnerów społecznych – 174
                         • Liczba MMŚP, które przy wsparciu partnerów społecznych opracowały analizę potrzeb rozwojowych swojej firmy – 156
                         • Liczba organizacji partnerów społecznych, w których wzrosła liczba członków – 3
                         • Liczba doradców zatrudnionych w organizacjach partnerów społecznych – 8
                         • Liczba strategii rozwoju opracowanych dla MMŚP przez partnerów społecznych – 97
                         • Liczba zagregowanych informacji o potrzebach rozwojowych przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w projekcie – 2
                         • Liczba ogólnych analiz dostępności usług w RUR/poza RUR – 2
                         • Liczba raportów o podjętych działaniach upowszechniających i wdrożeniowych – 1

                          Wartość projektu:

                          • 1 896 056,64 zł

                           Dofinansowanie z EFS:

                           • 1 706 450,97 zł

                            Harmonogram projektu:

                            • 09-10.2016 – Identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia
                            • 10.2016-03.2017 – Rekrutacja uczestników projektu
                            • 11.2016-03.2018 – Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, przygotowanie na ich podstawie propozycji Planów Rozwojowych oraz monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia
                            • 11.2016-05.2018 – Analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MMŚP w regionie i podejmowanie działań interwencyjnych
                            • 11.2016-05.2018 – Upowszechnianie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach i barierach rozwojowych, wykraczających poza RUR i działania wdrożeniowo-interwencyjne

                             Więcej na stronie http://rzemioslo.slupsk.pl/projekty/

                             Projekt jest skierowany również dla osób niepełnosprawnych.