„Nowe prawo zamówień publicznych – nowa szansa dla MŚP”

Opis projektu - pytania:

Chcesz poznać korzyści i ułatwienia wynikające z nowej ustawy?
Chcesz zacząć brać udział w zamówieniach publicznych, a nie wiesz jak?
Szukasz eksperta, który przeprowadzi Cię przez udział w pierwszym postępowaniu?
Myślisz, że zamówienia publiczne są zbyt biurokratyczne i sformalizowane?
A może masz negatywne doświadczenia związane z udziałem w zamówieniach publicznych i nie chcesz ich powtórzyć?

Korzyści z udziału w projekcie:
 • Przygotowanie do praktycznego udziału w zamówieniach publicznych
 • Zapoznanie z zasadami partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Praca z ekspertami m.in. mających doświadczenie w pracy u Zamawiających, występowaniu przed KIO
 • Możliwość skorzystania z doradztwa związanego z udziałem w konkretnym postępowaniu m.in. wsparcie doradcy w przygotowaniu oferty, napisaniu protestu, przeanalizowaniu SIWZ i umowy
 • Omawianie bieżących postępowań
kto może wziąć udział w projekcie:
 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP
 • przedsiębiorstwa mające siedziby na terenie województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego
 • przedsiębiorstwa, które nie zawarły do tej pory umowy z zamawiającym na realizację zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt. 13 ustawy PZP (min. 80% firm) – dotyczy województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego
 • właściciele, wspólnicy, pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
 • projekt jest skierowany również do osób niepełnosprawnych
 • przedsiębiorstwa, które nie zawarły do tej pory umowy z zamawiającym na realizację zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt. 13 ustawy PZP (min. 80% firm) – dotyczy województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego
Aktualne nabory

Woj. małopolskie

 • Szkolenia nie są już realizowane, zapraszamy na doradztwo

Woj. świętokrzyskie

 • Szkolenia nie są już realizowane, zapraszamy na doradztwo

Woj. podkarpackie

 • Szkolenia nie są już realizowane, zapraszamy na doradztwo
Zakres wsparcia w ramach projektu
 • Szkolenie z PZP i PPP – Pobierz program
 • Szkolenie z e-zamówień – Pobierz program
 • Szkolenie z prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych – Pobierz program
 • Doradztwo z ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce

Eksperci


Sławomir Król – trener i doradca, prawnik. Przewodniczący komisji przetargowych na Uniwersytecie Gdańskim, posiadający doświadczenie w przeprowadzeniu kilkuset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie Zamawiającego. Autor projektu “Zamówienia publiczne Pro plus”. Założyciel SKD grupa doradcza.


Piotr Grzechowiak – radca prawny, trener, doradca. Prezes Zarządu ODiTK. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i doradztwa m.in. z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.


Magdalena Czajkowska – doktor nauk prawnych, radca prawny. Od ponad 15 lat specjalizuje się w obsłudze prawnej z zamówień publicznych zarówno wykonawców jak i zmawiających.


Edyta Pasierb – radca prawny, trener. Od ponad 15 lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, z uwzględnieniem środków unijnych oraz partnerstwie publiczno – prywatnym. Świadczyła pomoc prawną w kilkuset postępowaniach przetargowych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Wielokrotnie reprezentowała strony przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym.


Mikołaj Franas - Radca prawny. Doświadczenie praktyczne w ramach zamówień publicznych zdobywał od 2007 r. Doradza wykonawcom umów o zamówienia publiczne, zarówno na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, jak również podczas wykonania umów z zamawiającym. W swojej praktyce reprezentuje przedsiębiorców z branży IT, telekomunikacyjnej, energetycznej, budowlanej i stoczniowej. Wielokrotnie występował w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Informacje o projekcie

Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 2.2. POWER, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.