podlaskie

Dostęp do wiedzy kluczem do zwiększenia Dostępności - EDYCJA I

Dostęp do wiedzy kluczem do zwiększenia Dostępności - EDYCJA I

Dodaj recenzję
Aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjny oraz uniwersalnego projektowania!
Korzyści z udziału w projekcie:
 • Pobudzisz myślenie innowacyjne. Twoi pracownicy poznają metodologie tworzenia innowacji i uzyskiwania nowych przełomowych rozwiązań.
 • Poznasz sposoby na generowanie oszczędności. Nasi doradcy pomogą rozwinąć i zoptymalizować aspekt dostępności konkretnych produktów/usług. Poprowadzą zespół tak, by znaleźć sposoby na obniżenie kosztów wprowadzania zmian związanych z dostępnością.
 • Uzbroisz zespół w sprawdzoną na świecie wiedzę. Uczestnicy poznają zagadnienia projektowania uniwersalnego, narzędzia Design Thinking czy praktyczną stronę TRIZ, stosowanego w działach R&D w największych światowych firmach produkcyjnych. Będą mieli możliwość uczyć się od najlepszych.
 • Zyskasz przewagę konkurencyjną. Przekonasz się, że nie ma sprzeczności pomiędzy projektowaniem dostępnych produktów i usług a generowaniem zysków finansowych. Przygotujesz się na zbliżający się wielkimi krokami trend i zadbasz o swoją silną pozycję na rynku.
 • Dofinansowanie 100% i brak limitu uczestników. Do udziału w projekcie możesz zgłosić dowolną liczbę pracowników i nie ponosisz żadnych kosztów.
Zakres wsparcia w ramach projektu
 • Szkolenie z technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań – 2 dnia, 16 godzin
 • Doradztwo z zakresu technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań – średnio 15 godzin/uczestnik
Aktualne nabory

Szkolenie z technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań

 

 • 3-4 marca; godz. 8.00-15.15; on line
kto może wziąć udział w projekcie:
 • Przedsiębiorstwa zainteresowane planowaniem strategii rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne
 • Przedsiębiorstwa, których działalność jest związana z produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
 • Przedsiębiorstwa, których działalność jest związana z projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
 • Przedsiębiorstwa mające siedziby zgodnie z wpisem do KRS/CEiDG na terenie woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego lub kujawsko-pomorskiego (min. 70% czyli min. 315 Uczestników/czek)
 • Przedsiębiorstwa mające siedziby zgodnie z wpisem do KRS/CEiDG na terenie pozostałych województw Polski nie wymienionych powyżej (maks. 30% czyli maks. 135 Uczestników/czek)
 • Przedsiębiorstwa mogące otrzymać pomoc de minimis
Dowiedz się więcej
Sukcesja w firmach rodzinnych - jak z sukcesem przekazać firmę następcom.

Sukcesja w firmach rodzinnych - jak z sukcesem przekazać firmę następcom.

Dodaj recenzję
Sam zdecyduj, kto przejmie stery Twojej firmy
Opis projektu - pytania:

...

Dowiedz się więcej
„Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP”

„Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP”

Dodaj recenzję
woj. pomorskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
Korzyści z udziału w projekcie:
 • Przygotowanie do praktycznego udziału w zamówieniach publicznych
 • Zapoznanie z zasadami partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Praca z ekspertami m.in. mających doświadczenie w pracy u Zamawiających, występowaniu przed KIO
 • Możliwość skorzystania z doradztwa związanego z udziałem w konkretnym postępowaniu m.in. wsparcie doradcy w przygotowaniu oferty, napisaniu protestu, przeanalizowaniu SIWZ i umowy
 • Omawianie bieżących postępowań
Informacje o projekcie
Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 2.2. POWER, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Zakres wsparcia w ramach projektu
Aktualne nabory

W projekcie zostały zakończone szkolenie. Obecnie jest możliwość skorzystania z doradztwa z zakresu Prawa zamówień publicznych.

Opis projektu - pytania:

Chcesz poznać korzyści i ułatwienia wynikające z nowej ustawy?
Chcesz zacząć brać udział w zamówieniach publicznych, a nie wiesz jak?
Szukasz eksperta, który przeprowadzi Cię przez udział w pierwszym postępowaniu?
Myślisz, że zamówienia publiczne są zbyt biurokratyczne i sformalizowane?
A może masz negatywne doświadczenia związane z udziałem w zamówieniach publicznych i nie chcesz ich powtórzyć?

kto może wziąć udział w projekcie:
 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP
 • przedsiębiorstwa mające siedziby na terenie województw: pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego
 • przedsiębiorstwa, które nie zawarły do tej pory umowy z zamawiającym na realizację zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt. 13 ustawy PZP
 • właściciele, wspólnicy i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
 • projekt jest skierowany również do osób niepełnosprawnych
   
Dowiedz się więcej
Dostęp do wiedzy kluczem do zwiększenia Dostępności – EDYCJA II

Dostęp do wiedzy kluczem do zwiększenia Dostępności – EDYCJA II

Dodaj recenzję
Aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjny oraz uniwersalnego projektowania!
Korzyści z udziału w projekcie:

Czy wiesz, że zgodnie z raportem jaki ogłosiła firma badawcza Mintel* do 2030 roku największy sukces odniosą firmy, które będą aktywnie zaangażowane w działania prospołeczne i ochronę środowiska? Społeczeństwo polskie się starzeje i projektowanie uniwersalne staje się coraz większą potrzebą społeczną oraz szansą rynkową dla firm, które dostosują swoje produkty i usługi jako pierwsze.

 

Weź udział w projekcie Dostępność  i jako świadomy przedsiębiorca zacznij tworzyć produkty i usługi odpowiadające na potrzeby Twoich klientów.  

 

Korzyści z udziału w projekcie: 

1.     Dopasujesz swoją firmę do zmieniającej się rzeczywistości. Holistyczne spojrzenie na przedsiębiorstwo oczami Klientów, Pracowników i Kontrahentów pozwoli Tobie zdefiniować najważniejsze potrzeby tych grup społecznych.

2.     Podwyższysz swoją konkurencyjność. Tworząc produkty i usługi dopasowane do potrzeb ludzi zyskasz przewagę na rynku, która wzmocni Twoją firmę.

3.    Pobudzisz kreatywność zespołu. Dzięki kreatywnym metodom takim jak Design Thinking czy TRIZ nauczysz pracowników jak szybko tworzyć innowacje przy jednoczesnym rozwiązywaniu bieżących problemów i to wszystko w przyjemnej atmosferze.

4.   Nauczysz się tworzyć innowacje przy minimalnych kosztach. Nasi doradcy pomogą rozwinąć i zoptymalizować aspekt dostępności konkretnych produktów/usług. Poprowadzą zespół tak, by znaleźć sposoby na obniżenie kosztów wprowadzania zmian związanych z dostępnością.

5.     Unijne dofinansowanie w 100%.  Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych. Płacisz jedynie VAT, który możesz odliczyć.

 

*Źródło: Mintel.com - Globalne trendy Konsumenckie  2030.

Do udziału w projekcie możesz zgłosić dowolną liczbę pracowników i nie ponosisz żadnych kosztów.

Zakres wsparcia w ramach projektu
 • Szkolenie z technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań – 2 dnia, 16 godzin
 • Doradztwo poszkoleniowe z zakresu technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań – średnio od 10 do 15 godzin/uczestnik (zgodnie z wynikami diagnozy zapotrzebowania na doradztwo)
Aktualne nabory

Szkolenie z technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań

 

Najbliższy termin 4-5.09.2023

kto może wziąć udział w projekcie:
 • Przedsiębiorstwa zainteresowane planowaniem strategii rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne
 • Przedsiębiorstwa, których działalność jest związana z produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
 • Przedsiębiorstwa, których działalność jest związana z projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
 • Przedsiębiorstwa z sektora MŚP (60%)i duże przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne (80%) i usługowe
 • Przedsiębiorstwa mogące otrzymać pomoc de minimis
Dowiedz się więcej