Dostęp do wiedzy kluczem do zwiększenia Dostępności – EDYCJA II

Korzyści z udziału w projekcie:

Czy wiesz, że zgodnie z raportem jaki ogłosiła firma badawcza Mintel* do 2030 roku największy sukces odniosą firmy, które będą aktywnie zaangażowane w działania prospołeczne i ochronę środowiska? Społeczeństwo polskie się starzeje i projektowanie uniwersalne staje się coraz większą potrzebą społeczną oraz szansą rynkową dla firm, które dostosują swoje produkty i usługi jako pierwsze.

 

Weź udział w projekcie Dostępność  i jako świadomy przedsiębiorca zacznij tworzyć produkty i usługi odpowiadające na potrzeby Twoich klientów.  

 

Korzyści z udziału w projekcie: 

1.     Dopasujesz swoją firmę do zmieniającej się rzeczywistości. Holistyczne spojrzenie na przedsiębiorstwo oczami Klientów, Pracowników i Kontrahentów pozwoli Tobie zdefiniować najważniejsze potrzeby tych grup społecznych.

2.     Podwyższysz swoją konkurencyjność. Tworząc produkty i usługi dopasowane do potrzeb ludzi zyskasz przewagę na rynku, która wzmocni Twoją firmę.

3.    Pobudzisz kreatywność zespołu. Dzięki kreatywnym metodom takim jak Design Thinking czy TRIZ nauczysz pracowników jak szybko tworzyć innowacje przy jednoczesnym rozwiązywaniu bieżących problemów i to wszystko w przyjemnej atmosferze.

4.   Nauczysz się tworzyć innowacje przy minimalnych kosztach. Nasi doradcy pomogą rozwinąć i zoptymalizować aspekt dostępności konkretnych produktów/usług. Poprowadzą zespół tak, by znaleźć sposoby na obniżenie kosztów wprowadzania zmian związanych z dostępnością.

5.     Unijne dofinansowanie w 100%.  Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych. Płacisz jedynie VAT, który możesz odliczyć.

 

*Źródło: Mintel.com - Globalne trendy Konsumenckie  2030.

Do udziału w projekcie możesz zgłosić dowolną liczbę pracowników i nie ponosisz żadnych kosztów.

kto może wziąć udział w projekcie:
 • Przedsiębiorstwa zainteresowane planowaniem strategii rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne
 • Przedsiębiorstwa, których działalność jest związana z produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
 • Przedsiębiorstwa, których działalność jest związana z projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
 • Przedsiębiorstwa z sektora MŚP (60%)i duże przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne (80%) i usługowe
 • Przedsiębiorstwa mogące otrzymać pomoc de minimis
Aktualne nabory

Szkolenie z technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań

 

Najbliższy termin 4-5.09.2023

Zakres wsparcia w ramach projektu
 • Szkolenie z technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań – 2 dnia, 16 godzin
 • Doradztwo poszkoleniowe z zakresu technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań – średnio od 10 do 15 godzin/uczestnik (zgodnie z wynikami diagnozy zapotrzebowania na doradztwo)

Eksperci

Sławomir Król – trener i doradca, prawnik. Przewodniczący komisji przetargowych na Uniwersytecie Gdańskim, posiadający doświadczenie w przeprowadzeniu kilkuset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie Zamawiającego. Autor projektu “Zamówienia publiczne Pro plus”. Założyciel SKD grupa doradcza.

Piotr Grzechowiak – radca prawny, trener, doradca. Prezes Zarządu ODiTK. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i doradztwa m.in. z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.
 

Mirosław Koczwara – trener i doradca. Przewodniczący Stałej i Roboczych Komisji Przetargowych. Posiada doświadczenie w pracy u Zamawiających m.in. pełnił funkcję Inspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy oraz Koordynatora ds. zamówień publicznych w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.

Marcin Szczerkowski – adwokat, trener i doradca. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej m.in. z zakresu zamówień publicznych największych w regionie spółek oraz uczelni wyższych.

szkic - wtyczka z udogodnieniami

Eksperci


Michał Hałas

 • Inżynier projektowania systemów produkcyjnych oraz absolwent Wolverhampton University Business School.
 • Dyrektor innowacyjności w ODiTK
 • Ekspert merytoryczny TRIZ
 • Ekspert DFA (Projektowania pod Montaż)
 • Uczy inżynierów innowacyjności
 • Ma za sobą ponad 1000 dni szkoleniowych i doradztwa
 • Uzyskał tytuł TRIZ Champion oraz certyfikację xTRIZ level 3
 • Należy do wąskiego grona First Assesors International Project Management Association Polska przez 15 lat certyfikując kierowników projektów.
 • Pierwszy prezes IPMA Polska
 • Prowadzi warsztaty tworzące innowacyjne rozwiązania na rynek konsumencki i przemysłowy m.in. w dziedzinie aparatów dla słabosłyszących (Sonion i DGS), usprawnień konstrukcyjnych wózka inwalidzkiego (dla MBL) oraz dziesiątki innych innowacji.
 • Współautor naukowego opracowania Advances and Impacts of the Theory of Inventive Problem Solving wydanej przez Springer .
 • Prowadzi bloga triz.oditk.pl wiedza o innowacjach

Jerzy Obojski

 

 • Inżynier mechanik
 • Autor licznych patentów w Polsce i zagranicą
 • Współautor książki Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań 
 • Posiadacz certyfikatu Level 3 MATRIZ
 • Ekspert - Design to Value (DtV), Design For Assembly (DfA), Design for Manufacturing (DfM), Design to Cost (DtC)
 • Propagator metodologii TRIZ - szkolenia inżynierów i designerów m.in. w Chinach.
 • Wiodący specjalista projektów optymalizacyjnych w koncernie ABB, Hitachi gdzie wspiera praktyczną implementację TRIZ, DtV i DfC w działach R&D w różnych krajach.
 • Autor licznych publikacji m.in. o projektowaniu uniwersalnym
 • Prowadzi zespoły inżynierskie w tworzeniu innowacji w produktach dla osób niedosłyszących i z ograniczeniami w mobilności.

 

  

 


Monika Brauntsch
 

 • Od 2007 roku w branży designu - założycielka marki KAFTI 
 • Prezes Fundacji The Spirit of Poland, promującej polski design na forum międzynarodowym 
 • Duże doświadczenie w zakresie internacjonalizacji - realizowała projekty m.in. w Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Japonii czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich
 • Współtwórczyni realizowanego w Amazonii projektu KIT dos Peconheiros 
 • Współtwórczyni projektu myhand - protez 3D dla osób z wrodzonymi wadami dłoni 
 • Laureatka międzynarodowego konkursu Young Creative Entrepreneur by British Council i wielu konkursów z obszaru designu
 • Design Managerka - współrealizowała liczne audyty designu i nowe strategie wzornicze dla firm 
 

Dorota Kabała
 

 • Projektantka, prowadzi własne studio projektowe (www.we-design.studio)
 • Specjalizuje się w projektowaniu zgodnym z założeniami zrównoważonego rozwoju - Ecosystem Centered Design, Circular Economy
 • Ekspertka w designie dla branży sportowej, aktywności fizycznej - m.in. projekty dla Nobile Kiteboarding, AEROSIZE, Fjord Nansen
 • Jedna z inicjatorów oraz główna projektantka, odpowiedzialna za R&D projektu KIT dos Peconheiros
 • Doświadczona trenerka designu w ODiTK, Concordia Design, PPNT Gdynia - Design Thinking, User Centered Design, Design Uniwersalny (Design for All)
 • Od 10 lat wykładowczyni School of Form Uniwersytetu SWPS, projekty we współpracy z biznesem, m.in. Skoda Polska, Torf Corporation, Brubeck
 • Uczy projektantów designu dostosowanego do wymogów współczesnych i przyszłości
 • Laureatka nagrody Design 2021, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Magdalena Krelińska
 

 • Interdyscyplinarny doradca biznesowy
 • Licencjonowany trener metod: Extended DISC, Agile i Design Thinking
 • Wspiera Firmy w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami i poszerzeniu oferty zgodnie z zagadnieniami Dostępności
 • Na konsultacjach z klientami spędziła już prawie 5 tyś godzin.
 • Uwielbia kreatywność, innowacje i planowanie strategiczne
 • W czasie wolnym jest psią behawiorystką, biohakerem i koneserem designu.