Dostęp do wiedzy kluczem do zwiększenia Dostępności - EDYCJA I

Korzyści z udziału w projekcie:
 • Pobudzisz myślenie innowacyjne. Twoi pracownicy poznają metodologie tworzenia innowacji i uzyskiwania nowych przełomowych rozwiązań.
 • Poznasz sposoby na generowanie oszczędności. Nasi doradcy pomogą rozwinąć i zoptymalizować aspekt dostępności konkretnych produktów/usług. Poprowadzą zespół tak, by znaleźć sposoby na obniżenie kosztów wprowadzania zmian związanych z dostępnością.
 • Uzbroisz zespół w sprawdzoną na świecie wiedzę. Uczestnicy poznają zagadnienia projektowania uniwersalnego, narzędzia Design Thinking czy praktyczną stronę TRIZ, stosowanego w działach R&D w największych światowych firmach produkcyjnych. Będą mieli możliwość uczyć się od najlepszych.
 • Zyskasz przewagę konkurencyjną. Przekonasz się, że nie ma sprzeczności pomiędzy projektowaniem dostępnych produktów i usług a generowaniem zysków finansowych. Przygotujesz się na zbliżający się wielkimi krokami trend i zadbasz o swoją silną pozycję na rynku.
 • Dofinansowanie 100% i brak limitu uczestników. Do udziału w projekcie możesz zgłosić dowolną liczbę pracowników i nie ponosisz żadnych kosztów.
kto może wziąć udział w projekcie:
 • Przedsiębiorstwa zainteresowane planowaniem strategii rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne
 • Przedsiębiorstwa, których działalność jest związana z produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
 • Przedsiębiorstwa, których działalność jest związana z projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
 • Przedsiębiorstwa mające siedziby zgodnie z wpisem do KRS/CEiDG na terenie woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego lub kujawsko-pomorskiego (min. 70% czyli min. 315 Uczestników/czek)
 • Przedsiębiorstwa mające siedziby zgodnie z wpisem do KRS/CEiDG na terenie pozostałych województw Polski nie wymienionych powyżej (maks. 30% czyli maks. 135 Uczestników/czek)
 • Przedsiębiorstwa mogące otrzymać pomoc de minimis
Aktualne nabory

Szkolenie z technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań

 

 • 3-4 marca; godz. 8.00-15.15; on line
Zakres wsparcia w ramach projektu
 • Szkolenie z technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań – 2 dnia, 16 godzin
 • Doradztwo z zakresu technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań – średnio 15 godzin/uczestnik

Eksperci

Sławomir Król – trener i doradca, prawnik. Przewodniczący komisji przetargowych na Uniwersytecie Gdańskim, posiadający doświadczenie w przeprowadzeniu kilkuset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie Zamawiającego. Autor projektu “Zamówienia publiczne Pro plus”. Założyciel SKD grupa doradcza.

Piotr Grzechowiak – radca prawny, trener, doradca. Prezes Zarządu ODiTK. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i doradztwa m.in. z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.
 

Mirosław Koczwara – trener i doradca. Przewodniczący Stałej i Roboczych Komisji Przetargowych. Posiada doświadczenie w pracy u Zamawiających m.in. pełnił funkcję Inspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy oraz Koordynatora ds. zamówień publicznych w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.

Marcin Szczerkowski – adwokat, trener i doradca. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej m.in. z zakresu zamówień publicznych największych w regionie spółek oraz uczelni wyższych.

szkic - wtyczka z udogodnieniami

Eksperci


Michał Hałas

 • Inżynier projektowania systemów produkcyjnych oraz absolwent Wolverhampton University Business School.
 • Dyrektor innowacyjności w ODiTK
 • Ekspert merytoryczny TRIZ
 • Ekspert DFA (Projektowania pod Montaż)
 • Uczy inżynierów innowacyjności
 • Ma za sobą ponad 1000 dni szkoleniowych i doradztwa
 • Uzyskał tytuł TRIZ Champion oraz certyfikację xTRIZ level 3
 • Należy do wąskiego grona First Assesors International Project Management Association Polska przez 15 lat certyfikując kierowników projektów.
 • Pierwszy prezes IPMA Polska
 • Prowadzi warsztaty tworzące innowacyjne rozwiązania na rynek konsumencki i przemysłowy m.in. w dziedzinie aparatów dla słabosłyszących (Sonion i DGS), usprawnień konstrukcyjnych wózka inwalidzkiego (dla MBL) oraz dziesiątki innych innowacji.
 • Współautor naukowego opracowania Advances and Impacts of the Theory of Inventive Problem Solving wydanej przez Springer .
 • Prowadzi bloga triz.oditk.pl wiedza o innowacjach

Jerzy Obojski

 

 • Inżynier mechanik
 • Autor licznych patentów w Polsce i zagranicą
 • Współautor książki Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań 
 • Posiadacz certyfikatu Level 3 MATRIZ
 • Ekspert - Design to Value (DtV), Design For Assembly (DfA), Design for Manufacturing (DfM), Design to Cost (DtC)
 • Propagator metodologii TRIZ - szkolenia inżynierów i designerów m.in. w Chinach.
 • Wiodący specjalista projektów optymalizacyjnych w koncernie ABB, Hitachi gdzie wspiera praktyczną implementację TRIZ, DtV i DfC w działach R&D w różnych krajach.
 • Autor licznych publikacji m.in. o projektowaniu uniwersalnym
 • Prowadzi zespoły inżynierskie w tworzeniu innowacji w produktach dla osób niedosłyszących i z ograniczeniami w mobilności.

 

  

 


Monika Brauntsch
 

 • Od 2007 roku w branży designu - założycielka marki KAFTI 
 • Prezes Fundacji The Spirit of Poland, promującej polski design na forum międzynarodowym 
 • Duże doświadczenie w zakresie internacjonalizacji - realizowała projekty m.in. w Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Japonii czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich
 • Współtwórczyni realizowanego w Amazonii projektu KIT dos Peconheiros 
 • Współtwórczyni projektu myhand - protez 3D dla osób z wrodzonymi wadami dłoni 
 • Laureatka międzynarodowego konkursu Young Creative Entrepreneur by British Council i wielu konkursów z obszaru designu
 • Design Managerka - współrealizowała liczne audyty designu i nowe strategie wzornicze dla firm 
 

Dorota Kabała
 

 • Projektantka, prowadzi własne studio projektowe (www.we-design.studio)
 • Specjalizuje się w projektowaniu zgodnym z założeniami zrównoważonego rozwoju - Ecosystem Centered Design, Circular Economy
 • Ekspertka w designie dla branży sportowej, aktywności fizycznej - m.in. projekty dla Nobile Kiteboarding, AEROSIZE, Fjord Nansen
 • Jedna z inicjatorów oraz główna projektantka, odpowiedzialna za R&D projektu KIT dos Peconheiros
 • Doświadczona trenerka designu w ODiTK, Concordia Design, PPNT Gdynia - Design Thinking, User Centered Design, Design Uniwersalny (Design for All)
 • Od 10 lat wykładowczyni School of Form Uniwersytetu SWPS, projekty we współpracy z biznesem, m.in. Skoda Polska, Torf Corporation, Brubeck
 • Uczy projektantów designu dostosowanego do wymogów współczesnych i przyszłości
 • Laureatka nagrody Design 2021, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Magdalena Krelińska
 

 • Interdyscyplinarny doradca biznesowy
 • Licencjonowany trener metod: Extended DISC, Agile i Design Thinking
 • Wspiera Firmy w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami i poszerzeniu oferty zgodnie z zagadnieniami Dostępności
 • Na konsultacjach z klientami spędziła już prawie 5 tyś godzin.
 • Uwielbia kreatywność, innowacje i planowanie strategiczne
 • W czasie wolnym jest psią behawiorystką, biohakerem i koneserem designu.