Dostęp do wiedzy kluczem do zwiększenia Dostępności

Korzyści z udziału w projekcie:
 • Pobudzisz myślenie innowacyjne i generowanie oszczędności – podczas szkoleń i doradztwa Twoi pracownicy poznają sprawdzone na świecie metodologie tworzenia innowacji oraz uzyskiwania oszczędności już na etapie projektu. 
 • Zyskasz przewagę konkurencyjną – wprowadzając do swojej oferty produkty i usługi, które spełniają założenia dostępności, już dziś zadbasz o swoją silną pozycję na rynku w przyszłości. Osoby starsze, niepełnosprawne i z ograniczoną sprawnością w kolejnych latach będą stanowiły coraz większą część społeczeństwa. Zadbaj, by Twoje produkty odpowiadały na potrzeby szerokiego grona odbiorców. 
 • Wzmocnisz wizerunek marki - innowacyjnej oraz wrażliwej na problemy społeczne.
 • Otrzymasz szkolenia i doradztwo wysokiej jakości – nasz zespół trenerów i konsultantów to uznani eksperci-praktycy w obszarze projektowania produktów/usług i innowacyjności.
 • Zapewnisz rozwój i wzmocnisz motywację zespołu – poczucie rozwoju to czynnik, który silnie działa na motywację i zaangażowanie pracowników.
 • Dofinansowanie z UE w tym projekcie wynosi 100%. Do udziału możesz zgłosić dowolną liczbę pracowników.  
   
 • Przedsiębiorstwa zainteresowane planowaniem strategii rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne
 • Przedsiębiorstwa, których działalność jest związana z produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
 • Przedsiębiorstwa, których działalność jest związana z projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
 • Przedsiębiorstwa mające siedziby zgodnie z wpisem do KRS/CEiDG na terenie woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego lub kujawsko-pomorskiego (min. 70% czyli min. 315 Uczestników/czek)
 • Przedsiębiorstwa mające siedziby zgodnie z wpisem do KRS/CEiDG na terenie pozostałych województw Polski nie wymienionych powyżej (maks. 30% czyli maks. 135 Uczestników/czek)
 • Przedsiębiorstwa mogące otrzymać pomoc de minimis
Aktualne nabory

Woj. pomorskie

 • 8-9 listopada 2020 –  Szkolenie z technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań

Woj. warmińsko-mazurskie

 • 15-16 listopada 2020 – Szkolenie z technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań

Woj. podlaskie

 • 22-23 listopada 2020 – Szkolenie z technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań

Woj. kujawsko-pomorskie

 • 29-30 listopada 2020 – Szkolenie z technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań
Zakres wsparcia w ramach projektu
 • Szkolenie z technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań – 2 dnia, 16 godzin
 • Doradztwo z zakresu technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań – średnio 15 godzin/uczestnik

Eksperci

Sławomir Król – trener i doradca, prawnik. Przewodniczący komisji przetargowych na Uniwersytecie Gdańskim, posiadający doświadczenie w przeprowadzeniu kilkuset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie Zamawiającego. Autor projektu “Zamówienia publiczne Pro plus”. Założyciel SKD grupa doradcza.

Piotr Grzechowiak – radca prawny, trener, doradca. Prezes Zarządu ODiTK. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i doradztwa m.in. z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.
 

Mirosław Koczwara – trener i doradca. Przewodniczący Stałej i Roboczych Komisji Przetargowych. Posiada doświadczenie w pracy u Zamawiających m.in. pełnił funkcję Inspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy oraz Koordynatora ds. zamówień publicznych w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.

Marcin Szczerkowski – adwokat, trener i doradca. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej m.in. z zakresu zamówień publicznych największych w regionie spółek oraz uczelni wyższych.

Eksperci


Michał Hałas

 

 • Inżynier projektowania systemów produkcyjnych oraz absolwent Wolverhampton University Business School.
 • Dyrektor innowacyjności w ODiTK
 • Ekspert merytoryczny TRIZ
 • Ekspert DFA (Projektowania pod Montaż)
 • Uczy inżynierów innowacyjności
 • Ma za sobą ponad 1000 dni szkoleniowych i doradztwa
 • Uzyskał tytuł TRIZ Champion oraz certyfikację xTRIZ level 3
 • Należy do wąskiego grona First Assesors International Project Management Association Polska przez 15 lat certyfikując kierowników projektów.
 • Pierwszy prezes IPMA Polska
 • Prowadzi warsztaty tworzące innowacyjne rozwiązania na rynek konsumencki i przemysłowy m.in. w dziedzinie aparatów dla słabosłyszących (Sonion i DGS), usprawnień konstrukcyjnych wózka inwalidzkiego (dla MBL) oraz dziesiątki innych innowacji.
 • Współautor naukowego opracowania Advances and Impacts of the Theory of Inventive Problem Solving wydanej przez Springer .
 • Prowadzi bloga triz.oditk.pl wiedza o innowacjach
   

Jerzy Obojski

 

 • Inżynier mechanik
 • Autor licznych patentów w Polsce i zagranicą
 • Współautor książki Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań 
 • Posiadacz certyfikatu Level 3 MATRIZ
 • Ekspert - Design to Value (DtV), Design For Assembly (DfA), Design for Manufacturing (DfM), Design to Cost (DtC)
 • Propagator metodologii TRIZ - szkolenia inżynierów i designerów m.in. w Chinach.
 • Wiodący specjalista projektów optymalizacyjnych w koncernie ABB, Hitachi gdzie wspiera praktyczną implementację TRIZ, DtV i DfC w działach R&D w różnych krajach.
 • Autor licznych publikacji m.in. o projektowaniu uniwersalnym
 • Prowadzi zespoły inżynierskie w tworzeniu innowacji w produktach dla osób niedosłyszących i z ograniczeniami w mobilności.