warmińsko-mazurskie

Dostęp do wiedzy kluczem do zwiększenia Dostępności

Dostęp do wiedzy kluczem do zwiększenia Dostępności

Dodaj recenzję
Aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjny oraz uniwersalnego projektowania!
Korzyści z udziału w projekcie:
 • Pobudzisz myślenie innowacyjne i generowanie oszczędności – podczas szkoleń i doradztwa Twoi pracownicy poznają sprawdzone na świecie metodologie tworzenia innowacji oraz uzyskiwania oszczędności już na etapie projektu. 
 • Zyskasz przewagę konkurencyjną – wprowadzając do swojej oferty produkty i usługi, które spełniają założenia dostępności, już dziś zadbasz o swoją silną pozycję na rynku w przyszłości. Osoby starsze, niepełnosprawne i z ograniczoną sprawnością w kolejnych latach będą stanowiły coraz większą część społeczeństwa. Zadbaj, by Twoje produkty odpowiadały na potrzeby szerokiego grona odbiorców. 
 • Wzmocnisz wizerunek marki - innowacyjnej oraz wrażliwej na problemy społeczne.
 • Otrzymasz szkolenia i doradztwo wysokiej jakości – nasz zespół trenerów i konsultantów to uznani eksperci-praktycy w obszarze projektowania produktów/usług i innowacyjności.
 • Zapewnisz rozwój i wzmocnisz motywację zespołu – poczucie rozwoju to czynnik, który silnie działa na motywację i zaangażowanie pracowników.
 • Dofinansowanie z UE w tym projekcie wynosi 100%. Do udziału możesz zgłosić dowolną liczbę pracowników.  
   
Zakres wsparcia w ramach projektu
 • Szkolenie z technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań – 2 dnia, 16 godzin
 • Doradztwo z zakresu technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań – średnio 15 godzin/uczestnik
Aktualne nabory

Woj. pomorskie

 • 8-9 listopada 2020 –  Szkolenie z technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań

Woj. warmińsko-mazurskie

 • 15-16 listopada 2020 – Szkolenie z technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań

Woj. podlaskie

 • 22-23 listopada 2020 – Szkolenie z technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań

Woj. kujawsko-pomorskie

 • 29-30 listopada 2020 – Szkolenie z technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań
 • Przedsiębiorstwa zainteresowane planowaniem strategii rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne
 • Przedsiębiorstwa, których działalność jest związana z produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
 • Przedsiębiorstwa, których działalność jest związana z projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
 • Przedsiębiorstwa mające siedziby zgodnie z wpisem do KRS/CEiDG na terenie woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego lub kujawsko-pomorskiego (min. 70% czyli min. 315 Uczestników/czek)
 • Przedsiębiorstwa mające siedziby zgodnie z wpisem do KRS/CEiDG na terenie pozostałych województw Polski nie wymienionych powyżej (maks. 30% czyli maks. 135 Uczestników/czek)
 • Przedsiębiorstwa mogące otrzymać pomoc de minimis
Dowiedz się więcej
Sukcesja w firmach rodzinnych - jak z sukcesem przekazać firmę następcom.

Sukcesja w firmach rodzinnych - jak z sukcesem przekazać firmę następcom.

Dodaj recenzję
Sam zdecyduj, kto przejmie stery Twojej firmy
Opis projektu - pytania:

...

Dowiedz się więcej
„Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP”

„Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP”

Dodaj recenzję
woj. pomorskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
Korzyści z udziału w projekcie:
 • Przygotowanie do praktycznego udziału w zamówieniach publicznych
 • Zapoznanie z zasadami partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Praca z ekspertami m.in. mających doświadczenie w pracy u Zamawiających, występowaniu przed KIO
 • Możliwość skorzystania z doradztwa związanego z udziałem w konkretnym postępowaniu m.in. wsparcie doradcy w przygotowaniu oferty, napisaniu protestu, przeanalizowaniu SIWZ i umowy
 • Omawianie bieżących postępowań
Informacje o projekcie
Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 2.2. POWER, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Zakres wsparcia w ramach projektu
Aktualne nabory

Woj. pomorskie

 • 6 listopada 2020 – szkolenie z e-zamówień

Woj. warmińsko-mazurskie

 • 13 listopada 2020 – szkolenie z e-zamówień

Woj. podlaskie

 • 20 listopada 2020 – szkolenie z e-zamówień

Woj. kujawsko-pomorskie

 • 27 listopada 2020 – szkolenie z e-zamówień
Opis projektu - pytania:

Chcesz poznać korzyści i ułatwienia wynikające z nowej ustawy?
Chcesz zacząć brać udział w zamówieniach publicznych, a nie wiesz jak?
Szukasz eksperta, który przeprowadzi Cię przez udział w pierwszym postępowaniu?
Myślisz, że zamówienia publiczne są zbyt biurokratyczne i sformalizowane?
A może masz negatywne doświadczenia związane z udziałem w zamówieniach publicznych i nie chcesz ich powtórzyć?

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP
 • przedsiębiorstwa mające siedziby na terenie województw: pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego
 • przedsiębiorstwa, które nie zawarły do tej pory umowy z zamawiającym na realizację zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt. 13 ustawy PZP
 • właściciele, wspólnicy i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
 • projekt jest skierowany również do osób niepełnosprawnych
   
Dowiedz się więcej