„PZP - drzwi otwarte dla MŚP”

Opis projektu - pytania:

Chcesz przygotować się do praktycznego udziału w zamówieniach publicznych?
Chcesz poznać zasady nowej ustawy PZP?
Chcesz pracować z ekspertami mających doświadczenie w pracy u Zamawiających i  występowaniu przed KIO?
Chcesz mieć wsparcie w przygotowaniu oferty, przeanalizowaniu SIWZ i umowy, ew. napisaniu protestu?

Korzyści z udziału w projekcie:
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nowej ustawy PZP
 • Przygotowanie do praktycznego udziału w zamówieniach publicznych
 • Praca z  ekspertami m.in. mających doświadczenie w pracy u Zamawiających, występowaniu przed KIO
 • Możliwość skorzystania z doradztwa związanego z udziałem w konkretnym postępowaniu m.in. wsparcie doradcy w przygotowaniu oferty, napisaniu protestu, przeanalizowaniu SIWZ i umowy
 • Omawianie bieżących postępowań
 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP 
 • przedsiębiorstwa mające siedziby na terenie woj. śląskiego, opolskiego i łódzkiego
 • właściciele, wspólnicy i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
 • projekt jest skierowany również do osób niepełnosprawnych
   
Aktualne nabory

Woj. śląskie

 • Szkolenie ogólne z PZP: 3-4 listopada 2020
 • Szkolenie praktyczne z PZP: 12-13 listopada 2020
 • Szkolenie z e-zamówień: 19-20 listopada 2020

Woj. opolskie

 • Szkolenie ogólne z PZP: 9-10 listopada 2020
 • Szkolenie praktyczne z PZP: 16-17 listopada 2020
 • Szkolenie z e-zamówień: 23-24 listopada 2020

Woj. łódzkie

 • Szkolenie ogólne z PZP: 12-13 listopada 2020
 • Szkolenie praktyczne z PZP: 19-20 listopada 2020
 • Szkolenie z e-zamówień: 27-28 listopada 2020
Zakres wsparcia w ramach projektu

Eksperci


Sławomir Król – trener i doradca, prawnik. Przewodniczący komisji przetargowych na Uniwersytecie Gdańskim, posiadający doświadczenie w przeprowadzeniu kilkuset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie Zamawiającego. Autor projektu “Zamówienia publiczne Pro plus”. Założyciel SKD grupa doradcza.


Anna Otawa - Tarakan – radca prawny, doradca. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów prywatnych oraz jednostek sektora finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych, w tym zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.


Marcin Szczerkowski – adwokat, trener i doradca. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu zamówień publicznych spółek oraz uczelni wyższych.

 

Informacje o projekcie

Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 2.2. POWER, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.